25590623 7วันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้ชาวยโสธร” โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง     อ่านรายละเอียด

 

25590623 6วันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอค้อวังพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติงานรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 3 /2559 เพื่อให้การป้องกันโรคเป็นไปอย่างต่อเนื่องและลดการสูญเสียสัตว์ปีก      อ่านรายละเอียด

 

25590623 4วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จังหวัดยโสธร เข้าตรวจสอบ กำกับ ดูแล การรับ-ส่ง      อ่านรายละเอียด

 

25590623 5วันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย ออกปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยสำรวจข้อมูลทั่วไปโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559     อ่านรายละเอียด

 

25590623 3วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เลขานุการ คณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จังหวัดยโสธร จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จังหวัดยโสธร และผู้ประกอบหารผลิตภัณฑ์นมที่จัดส่งนมโรงเรียน     อ่านรายละเอียด