25580721 1นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรเพื่อสร้างการรับรู้ภาคการเกษตรแก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง บ้านโนนเสลา อ.สีคิ้ว และบ้านภูไทพัฒนา อ.ปากช่อง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558    อ่านรายละเอียด

 

25580721 1เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 น.สพ.ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมดำเนินงานโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 10 ณ วัดปราสาททอง หมู่ที่ 8 บ้านแสรออ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์      อ่านรายละเอียด

 

25580720 2นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกเยี่ยมเยียนพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558   อ่านรายละเอียด

 

25580720 1สำนักปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค – กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วันนี้(17 ก.ค.58)ณ ที่วัดวังหิน ต.พลายชุมพล จ.พิษณุโลก  อ่านรายละเอียด

 

25580720 3นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม GIN Conference จึงจัดโดยกองแผนงาน เพื่อชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อน "ชุดปฎิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตรระดับอำเภอ" ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558     อ่านรายละเอียด