25631130 3

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เข้าเยี่ยมฟาร์มปมาพร ชุนประวัติ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์จำนวน 3 ตัว ช่วยคลอด 1 ตัว เข้าเยี่ยมฟาร์มฟองแก้ว นันนวน อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม ให้คำแนะนำการจัดการด้านอาหาร เพิ่มมื้ออาหารในโคที่ให้ผลผลิตน้ำนมมาก และเฝ้าระวังโคป่วยเลือดจาง และเข้าเยี่ยมฟาร์มวิเชียร แสนสุข และฟาร์มธิตินันท์ แสนสุข ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำนม อ่านรายละเอียด

25631130 2

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ เข้าฟาร์มเกษตรกรโคนมพื้นที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย จำนวน 3 ฟาร์ม ได้แก่
🐄 ฟาร์มประเสริฐ มะปราง
🐄 ฟาร์มกิตติภพ นครไกรลาศ
🐄 ฟาร์มอภิสิทธิ์ นวลจันทร์
เพื่อปรับปรุงประวัติ แนะนำการจัดการอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณและองค์ประกอบน้ำนมที่มีปัญหาโปรตีนต่ำ ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์โคไม่กลับสัดหลังคลอด พร้อมฉีดวิตามินบำรุง ตรวจเช็คแรงดันและจังหวะหัวใจของเครื่องรีดนม อ่านรายละเอียด

25631127 4

วันที่​ 26 พ.ย.​ 63​ ปศุสัตว์เขต​ 6​ มอบหมายให้ส่วน​ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์​เข้าร่วม​ประชุม​ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัดพิษณุโลก​( Chief of Operation) ครั้งที่​ 2/2564​ ณ​ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรเกษตรจังหวัดพิษณุโลก​ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย​ที่สำคัญของหน่วยงาน​กระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ในพื้นที่ อ่านรายละเอียด

25631130 1

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้บริผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว รวมทั้งหมด 14 ตัว ให้บริการแจกยาและวัคซีนป้องกันโรคในโคเนื้อและสัตว์ปีก และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์ ณ ศาลาประชาคมบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ แล้วติดตามผลการแก้ไขปัญหาเต้านมอักเสบในฟาร์มนุพันธ์ ธาระพุฒิ ให้คำแนะนำการใช้เครื่องรีดนมที่ถูกต้อง การเลือกใช้ยารักษาให้เหมาะสมและการปรับสูตรอาหารโคในฟาร์ม และให้บริการรักษาสัตว์ป่วย จำนวน 1 ตัว ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า อ่านรายละเอียด

25631127 3

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ เข้าฟาร์มเกษตรกรโคนมพื้นที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย และ อ.พรหมพิราม จมพิษณุโลก จำนวน 3 ฟาร์ม ได้แก่
🐄 ฟาร์มอภิสิทธิ์ นวลจันทร์
🐄 ฟาร์มณัฐพล พุ่มศิริ
🐄 ฟาร์มประภาศรี เนียมแก้ว
เพื่อปรับปรุงประวัติ เก็บข้อมูลต้นทุนกาคผลิต แนะนำการจัดการอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณและองค์ประกอบน้ำนมที่มีปัญหาไขมันและโปรตีนต่ำ แนะนำการแก้ไขปัญหา SCC ตรวจเช็คการทำงานของระบบรีดนม ตัดแต่งกีบโค จำนวน 2 ตัว อ่านรายละเอียด