โครงการตลาดเกษตรกร

25580120 1วันที่ 13 - 15 ม.ค. 2558 จังหวัดเลย โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลยร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของ จ. เลย ร่วมกันจัดงานตลาดสีเขียว คืนสุขคนไทเลย ณ บริเวณลานจอดรถตลาดเย็น วัตถุประสงค์เพื่อให้มีตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยแห่งแรกของ จ. เลย    อ่านรายละเอียด

 

25590503 1เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา  ร่วมงานตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 14  ณ บ้านดอนยาง หมู่ 4 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี    อ่านรายละเอียด

 

25580506 2นายสมหมาย พลายชุม ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้ออกตรวจเยี่ยมตลาดคนหัวใจอินทรีย์ตำบลบางโพธิ์  ปรากฎว่ามีเกษตรกรนำผลผลิตมาวางขายมาก และเป็นที่พอใจกับผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ที่ได้เลือกซื้อสินค้าอินทรีย์ที่มีคุณภาพ    อ่านรายละเอียด

 

ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ร่วมงานตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 15 ณ บ้านดอนยาง หมู่ 4 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง     อ่านรายละเอียด 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

 

25580828 1เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัด"ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้" โดย ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายเบญจพร เปรมปรีดา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดฯ   อ่านรายละเอียด

 

หมวดหมู่รอง