42959
 วันที่ 20  ตุลาคม 2561 นายณรงค์  สุทธิสังข์  ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง และสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด จัดตลาดนัดโค ครั้งที่ 5 จังหวัดพัทลุง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง (สถานกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ) โดยมีนายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตร, ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรฯ, คณะอาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมชมตลาดนัดโค จำนวน  153 คน มีการซื้อขายโค จำนวน 50 ตัว การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การเลี้ยง ตลอดจนนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ตลอดทั้งเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรประเภทโคเนื้อและพัฒนาด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์ทั้งปริมาณ และคุณภาพรวมทั้งจุดประกายให้แก่ผู้สนใจธุรกิจด้านปศุสัตว์ต่อไป

ปศจ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมตลาดค้าสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 19

วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ร่วมตลาดค้าสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 19 ณ บริเวณสี่แยกดอนยาง ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้วว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมชมตลาดค้าสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ครั้ง 19     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

25590503 1เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา  ร่วมงานตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 14  ณ บ้านดอนยาง หมู่ 4 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี    อ่านรายละเอียด

 

ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ร่วมงานตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 15 ณ บ้านดอนยาง หมู่ 4 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง     อ่านรายละเอียด 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

 

25590422 8วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 6 และ 7 เดินทางมาตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย) ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2559 ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯได้เยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้า ตลาดเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบในฐานะผู้จัดการตลาดเกษตรกร      อ่านรายละเอียด