42959
 วันที่ 20  ตุลาคม 2561 นายณรงค์  สุทธิสังข์  ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง และสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด จัดตลาดนัดโค ครั้งที่ 5 จังหวัดพัทลุง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง (สถานกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ) โดยมีนายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตร, ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรฯ, คณะอาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมชมตลาดนัดโค จำนวน  153 คน มีการซื้อขายโค จำนวน 50 ตัว การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การเลี้ยง ตลอดจนนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ตลอดทั้งเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรประเภทโคเนื้อและพัฒนาด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์ทั้งปริมาณ และคุณภาพรวมทั้งจุดประกายให้แก่ผู้สนใจธุรกิจด้านปศุสัตว์ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง