25580506 1นายพินิจ เธียรธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ชลวิริยะกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรที่นำสินค้าด้านการเกษตร   อ่านรายละเอียด