25580602 1เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นายวิริยะ แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานเปิด “โครงการจัดตั้งตลาดสีเขียวอำเภอท่าแพ” ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาม่วงพัฒนา ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล     อ่านรายละเอียด