25580828 2เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้เข้าร่วมการเปิดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ณ ตลาดนัดชุมชน ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี มีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานในพิธี   อ่านรายละเอียด