25580828 1เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัด"ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้" โดย ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายเบญจพร เปรมปรีดา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดฯ   อ่านรายละเอียด