25590202 2สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีจัดตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 11 เพื่อเป็นสื่อกลางให้ผู้ซื้อและผู้ขายเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 โดยมีนายวีระนันท์ เพ็งจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธาน ณ บริเวณตลาดกลางปศุสัตว์ สี่แยกดอนยาง ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี      อ่านรายละเอียด