ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ร่วมงานตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 15 ณ บ้านดอนยาง หมู่ 4 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง     อ่านรายละเอียด 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี