25580515 1เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมตลาดเกษตรกร(Farmer Market) จ.นครศรีธรรมราช    อ่านรายละเอียด

 

25580506 2นายสมหมาย พลายชุม ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้ออกตรวจเยี่ยมตลาดคนหัวใจอินทรีย์ตำบลบางโพธิ์  ปรากฎว่ามีเกษตรกรนำผลผลิตมาวางขายมาก และเป็นที่พอใจกับผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ที่ได้เลือกซื้อสินค้าอินทรีย์ที่มีคุณภาพ    อ่านรายละเอียด

 

altเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 นางอารีย์ โสมวดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในการจัดโครงการตลาดเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยนายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับ อ่านรายละเอียด

25580506 1นายพินิจ เธียรธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ชลวิริยะกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรที่นำสินค้าด้านการเกษตร   อ่านรายละเอียด

 

25580325 1นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเกษตร สุวรรณเพชร ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี และนายร่มไทร จินตกานนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในการจัดโครงการตลาดเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี     อ่านรายละเอียด