25580317 1วันที่ 16 มีนาคม 2558 นายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดตลาดเกษตรสินค้าคุณภาพ ณ ตลาด อ.ต.ก. สงขลา มีเกษตรกรนำสินค้าคุณภาพดีมาบริการจำหน่าย     อ่านรายละเอียด

 

 

25580313 2กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายการขยายตลาดสินค้าเกษตรที่ขายตรงโดยเกษตรกร เป็นตลาดสินค้าพรีเมี่ยม จัดในเมืองวันเสาร์ อาทิตย์หรือวันอื่นๆ ตามความเหมาะสม     อ่านรายละเอียด

 

 

25580220 1วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดตราด ตรวจติดตามตลาดเกษตรกรจังหวัดตราด ณ บริเวณหน้าศาลาประชาคมจังหวัดตราด      อ่านรายละเอียด

 

25580313 1สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะบางบัวทอง (บ้านเกาะดอน) ,กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์แพะเมืองนนท์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการตลาดเกษตรกร (Farmer Market)     อ่านรายละเอียด

 

 

25580120 1วันที่ 13 - 15 ม.ค. 2558 จังหวัดเลย โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลยร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของ จ. เลย ร่วมกันจัดงานตลาดสีเขียว คืนสุขคนไทเลย ณ บริเวณลานจอดรถตลาดเย็น วัตถุประสงค์เพื่อให้มีตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยแห่งแรกของ จ. เลย    อ่านรายละเอียด

 

เนื้อหาอื่นๆ...