25590720 9พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ตามแผนที่ Agri-Map โดยคัดเลือกพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุทัยธานี พร้อมเปิดตัวจังหวัดชัยภูมิ เป็นจังหวัดต้นแบบสำหรับการดำเนินงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการการปรับเปลี่ยนกิจกรรม การผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม จากนั้นเยี่ยมชมฟาร์มของ นายสำฤทธิ์ ยนต์ชัย เกษตรกรต้นแบบด้านการเลี้ยงกระบือ และบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ซึ่งจะออกอากาศทางช่อง 3 ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลาประมาณ 18.00 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ อำเภอบ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

อ่านรายละเอียด