รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของกรมปศุสัตว์ในงานวันอาหารโลก

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ นายสุรจิตต์ อินทรชิต เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของกรมปศุสัตว์ในงานวันอาหารโลก (world food day 2016) โดยมีรองอธิบดี น.สพ.สรวิช ธานีโต ปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตราฐานสินค้าปศุสัตว์น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์  และปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายนพพร มหากันธา ให้การต้อนรับ โดยท่าน รมต.กษ ได้ร่วมปรุงเมนูอาหารพระราชทาน "ไข่พระอาทิตย์" ภายในบูธนิทรรศการกรมปศุสัตว์ในครั้งนี้ด้วย  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ gms อ.เมือง จ.เชียงราย อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5