25591221 2


นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรม ส่งสุขปีใหม่ 2560 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559 – 12 มกราคม 2560 ประกอบด้วย 1.กิจกรรมส่งเสริมแหล่งบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2.กิจกรรมบริการประชาชนและมอบความรู้ พัฒนาอาชีพ และ 3.กิจกรรมลดรายจ่ายในครัวเรือน โดย นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ที่ตั้งอยู่ถนนสายหลัก และสายรองที่สำคัญตั้งจุดบริการพักรถที่ปลอดภัย ห้องน้ำสะอาด ไว้บริการประชาชนที่สัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมกันนี้เตรียมให้บริการทำหมัน ฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงฟรี ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์