25591221 4


วันที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร