25591221 5


วันที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเยี่ยมชมบู้ทร้านขายไข่ไก่อารมณ์ดี วิถียโสธร และบู้ทนิทรรศการ model รูปแบบการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ วิถียโสธร     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร