25600113 1

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจุดแรกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัย ที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช       อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช