25600120 4

พล.ท.พิษณุ บุญรักษา เจ้ากรมพลาธิการทหารบก เป็นประธานรับมอบไข่ไก่ให้จำนวน 500,000 ฟอง จากสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ เพื่อปรุงอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ไปร่วมในพิธีเคารพพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และ นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง เข้าร่วมงานฯ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์