25600123 1

พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ ในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน กรมปศุสัตว์กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพิธีสงฆ์ มีพระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ รวมทั้งการไถ่ชีวิตและมอบโค - กระบือ จำนวน 989 ตัว ให้แก่เกษตรกรใน โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ณ บริเวณพุทธมณฑล จ.นครปฐม      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์