25600207 2

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 27 มกราคม 2560 ณ อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น       อ่านรายละเอียด
  
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม