25600314 1

พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ครบรอบ 65 ปี โดย นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะ ฯ ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ แสดงความยินดีฯ และ ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลแก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด