25600324 2

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานการประชุม เรื่อง “การขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0” วันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

 

ที่มาข่าว: สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์