25600327 1

ซึ่งในการนี้ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมลงนามกับ นาย Arnel N.Del Barrio ผู้อำนวยการศูนย์กระบือนม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ถึง ข้อปฏิบัติว่าด้วยความร่วมมือในสาขาเฉพาะระหว่างศูนย์กระบือนม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลวันที่ 21 มีนาคม 2560  อ่านรายละเอียด