25600327 6

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าว โครงการ “ รณรงค์บริโภค นมช่วงสงกรานต์ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ” โดย นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงาน โครงการฯ เป็นความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สมาคม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย รณรงค์บริโภคนมตลอดปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้มีการบริโภคนมเพิ่มขึ้น เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยจัดโปรโมชั่นลดราคา นมและ ผลิตภัณฑ์นมในห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ ได้แก่ เทสโก้โลตัส สยามแม็คโคร ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต และแมกซ์แวลูซุปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสำหรับมอบ เป็นของขวัญช่วงสงกรานต์ แสดงถึงความห่วงใยต่อสุขภาพ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย พร้อมส่งเสริมให้ ประชาชนมีการดื่มนมเพิ่มมากขึ้น ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านรายละเอียด