25600331 3

วันที่ 25 มีนาคม 2560 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ณ ที่ที่ทำการสหกรณ์ปฎิรูปที่ดินระบำ จำกัด

อ่านรายละเอียด