25600830 3

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เข้าตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ ในช่วงเทศกาลสารทจีน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ตลาดไท รังสิต จังหวัดปทุมธานี  อ่านรายละเอียด