25600827 1

22-24 กันยายน 2560 นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตรวจเยี่ยมหน่วยงานในกำกับดูแล และรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานฯ โดยนายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเลย ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังบรรยายการสรุป โดยมีรายละเอียดดังนี้ อ่านรายละเอียด