25601003 2

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด