25601106 1

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน“ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม”   โดยมีพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางเรณู ตังคจิวางกูร  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  นางสาวดุจเดือน ศศะนาวินรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหารจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม  ในวันที่ 6  พฤศจิกายน 2560 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม  ทำเนียบรัฐบาล อ่านรายละเอียด | ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ/เอก ข่าว/พิจารณา กลุ่มเผยแพร่ฯ(7/11/60))