25601220 1

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้แก่ผู้แทนเกษตรกร โดย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา จ.กาฬสินธุ์ อ่านรายละเอียด