25610126 1

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 โดย นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รศ. ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงานฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี พุทธศักราช 2561 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้คำขวัญการจัดงาน "เกษตรอีสาน สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านพัฒนาการเกษตร อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชน โดยผู้เข้าร่วมงานวันเกษตรภาคอีสานในครั้งนี้ จะได้พบกับนิทรรศนิทรรศการต่างๆมากมาย ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองอำนวยการงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 โทรศัพท์ 0 4320 2360 , 0 4320 2365ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล :กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 26 ม.ค. 61)