25610208 1

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) จ.ตราด และ จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ. 61 และเยี่ยมชมกระบวนการบริหารจัดการผลไม้ผ่านระบบสหกรณ์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการผลักดัน จังหวัดจันทบุรีสู่การเป็นมหานครผลไม้ของโลก และเป็นสักขีพยานในโอกาสที่นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบเงินสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การผลิต โครงการลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน ให้แก่สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด จำนวน 6.52 ล้านบาท โดย นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงานฯ ณ สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด จังหวัดจันทบุรี
 
ข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ/ข่าว ธงชัย สาลี สลก. 6 ก.พ. 61)