25610323 1

พลเอกประยุุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และเป็นประธานสักขีพยานในการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การตัอนรับ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักอินทรีย์โพธิ์ศรีสำราญ บ้านโพธิ์ศรีสำราญ ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู อ่านรายละเอียด