25610326 1

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านคำเกิ้ม ฟาร์มของนายเชษฐา กัญญะพงศ์ ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านคำเกิ้ม ซึ่งได้รับการรับรองระบบการเลี้ยง จากกรมปศุสัตว์ เลี้ยงแบบปล่อย ใช้หญ้าหวานเป็นหลัก รวมทั้งมีการแปรรูปไก่งวงเป็นเมนูต่างๆได้หลากกลาย โดยมีนายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ บ้านคำเกิ้ม ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม อ่านรายละเอียด