25610410 1

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระ กราบขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ และนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงานฯ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด