นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2561

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด

ที่มาขอข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(27/4/61)