25610606 1
นายธีระ วงศ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดงาน SIMA ASEAN THAILAND 2018 ระหว่างวันที่  6 – 8 มิถุนายน 2561  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท คอมเอ็กซ์โพเซียม และเอ็คซิมา จากประเทศฝรั่งเศส ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  เพื่อจัดแสดงเทคโนโลยี  เครื่องจักรกลการเกษตร นวัตกรรม อุปกรณ์การเกษตรและปัยจัยการผลิตทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการประมงและปศุสัตว์ จากบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศที่จำเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการการเกษตรไทยอย่างครบวงจร  การสัมมนา/การเสวนา การจัดนิทรรศการและการนำเสนอนวัตกรรมภายใต้ “ศาสตร์พระราชา และนวัตกรรมการเกษตร” ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน โดยมีนายอำพันธุ์  เวฬุตันติ  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  เข้าร่วมงานดังกล่าว อ่านรายละเอียด
 
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี /ข่าว พิจารณา สามนจิตติ สลก. 6 มิ.ย. 61)