pic01

กรมปศุสัตว์ขานรับนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัวแอพ DLD 4.0 รับเรื่องร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ แจ้งการเกิดโรคในสัตว์ แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฏหมายฯ ขอรับความช่วยเหลือทางด้านปศุสัตว์กรณีเกิดภัยพิบัติ เชื่อมโยงการให้บริการประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ผ่านโทรศัพท์มือถือ

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากการที่ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)ได้ส่งข้อความ ด่วนที่สุด ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ถึงปลัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กษ.ทุกระดับ เรื่อง การเร่งรัดดูแลแก้ไขปัญหาประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน ว่า เมื่อเกิดเหตุความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งอยู่ในหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดังนั้น เพื่อให้รับทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว  กรมปศุสัตว์จึงได้ทำการพัฒนาแอพพลิเคชั่น “DLD 4.0” เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชาชนทั่วไป ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ แจ้งการเกิดโรคระบาด แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ เช่น การลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ การลักลอบนำเข้าส่งออกสัตว์- ซากสัตว์ โรงฆ่าสัตว์เถื่อน  การใช้สารเร่งเนื้อแดงผสมอาหารสัตว์  การทารุณกรรมสัตว์ เป็นต้น  รวมทั้งขอรับความช่วยเหลือทางด้านปศุสัตว์ กรณีเกิดภัยพิบัติ น้ำท่วม-ภัยแล้ง โดยสามารถ ระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุ สภาพพื้นที่การเกิดโรค และอาการสัตว์ป่วย ฯลฯ ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทันที ทำให้กรมปศุสัตว์สามารถบริการ ประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล 

“DLD 4.0 ถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจกรมปศุสัตว์ นอกเหนือจากการติดต่อผ่านโทรศัพท์หรือการแจ้งเหตุด้วยตนเอง ทำให้กรมปศุสัตว์สามารถเฝ้าระวังและป้องกันโรคสัตว์ได้อย่างดีตามคำขวัญ "รู้เร็ว ควบคุมเร็ว สงบเร็ว" และสามารถบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดได้ทันท่วงที พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างรวดเร็ว ทั้งยังสามารถติดตามข่าวสารและความรู้ด้านปศุสัตว์อันหลากหลาย” นายสัตวแพทย์สรวิศ  กล่าว

ด้าน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และโฆษกกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า แอพพลิเคชั่น DLD 4.0 ช่วยให้การแก้ปัญหาด้านปศุสัตว์เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และตรงจุด เกษตรกรสามารถติดตามสถานการณ์ แจ้งเหตุ และได้รับความช่วยเหลือได้ทันท่วงที เพราะสามารถเห็นพิกัดของจุดเกิดเหตุว่าอยู่บริเวณใด โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทุกคนในพื้นที่เกิดโรคจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอพฯ และสามารถติดต่อกลับไปยังผู้แจ้งได้ทันที นับเป็นการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ในเรื่องการจัดการข้อมูล การติดต่อสื่อสาร การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงการลงพื้นที่ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปจัดทำเป็น Big Data เพื่อใช้วิเคราะห์ พยากรณ์ และวางแผนการติดตามการควบคุมโรค เฝ้าระวังโรค และการผลิตปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นคลังความรู้
ด้านปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจด้วย

“แอพพลิเคชั่นนี้เน้นการใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน เมนูเป็นภาษาไทยทั้งหมด สามารถส่งข้อความสั้นๆ ภาพ คลิปวีดีโอ มายังเจ้าหน้าที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ที่สำคัญยังสามารถเข้าใช้งานได้จากโทรศัพท์ทุกระบบ โดยดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น "DLD 4.0" ได้ทั้งระบบ iOS ผ่าน App Store และระบบ Android ผ่าน Google Play เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วจากกรมปศุสัตว์ ขอเชิญชวนให้ทุกคนดาวน์โหลดแอพฯ เพื่อติดตามข่าวสารที่น่าสนใจ แจ้งเหตุต่างๆ และร่วมกันเป็นสายตรวจปศุสัตว์”    นายสัตวแพทย์สมชวน กล่าว./

------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์