25610830 2

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ  ซึ่งกรมปศุสัตว์จัดตั้งให้เป็นหน่วยงานเฉพาะในการช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทำร้าย หรือถูกทารุณกรรม หรือสัตว์ด้อยโอกาส  เพื่อรองรับ พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557  พร้อมด้วยนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ให้การต้อนรับ ณ  ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ถนนติวานนท์  ตำบลบางกะดี  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี อ่านรายละเอียด | รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ข่าว เพ็ญศิริ ดวงอุดม / ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ สลก. 30ส.ค. 61)