25610913 2

วันที่ 7 ก.ย. 61 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม พร้อมดูกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์และนมยูเอชที ณ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยมี นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 ดร.อำพล วริทธิธรรม ผอ.กองผลิตภัณฑ์ฯ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมฯ และผู้จัดการสหกรณ์ฯให้การต้อนรับ อ่านรายละเอียด