S 3399759

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นาย Li Guo รัฐมนตรีช่วยสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) และคณะ เพื่อหารือการตรวจสอบและกักกันโรค พร้อมด้วย รองปลัด กษฯ (ดุจเดือน) ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว มกอช และสำนักการเกษตรต่างประเทศ กษ ‪เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น.‬ ณ ห้อง 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ.กรป. และผู้แทน กรป. เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมหารือ ซึ่งมีประเด็นที่หารือในที่ประชุม ดังนี้

  1. GACC ฝ่ายจีนแนะนำโครงสร้างและบทบาทภารกิจที่มีความสัมพันธ์กับกระทรวงเกษตรฯ ฝ่ายไทย
  2. การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการของฝ่ายจีน
  3. การส่งออกรังนกขาว และการขอเปิดตลาดรังนกแดงจากไทยไปจีน
  4. การขอเปิดตลาดสุกรมีชีวิตและผลิตภัณฑ์สุกรจากไทยไปจีน
  5. การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวส่งออกไปจีน
  6. การส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปจีน
  7. การแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์