25611203 3

วันที่ 30 พ.ย. 61 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชมวิธีการดำเนินงานทำถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para soil cement) โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการฯ พร้อม นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลฯ นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการฯผู้แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัดฯ ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานทำถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para soil cement) ณ ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม อ่านรายละเอียด