2561 12 09 0010

วันที่ 9 ธ.ค. 61 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก “ ผ่านตามเส้นทางประวัติศาสตร์ คูคลองที่สำคัญ จากพระลานพระราชวังดุสิต ถึงสวนสุขภาพ คลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชวาล ช่างทอง นายช่างโยธาอาวุโส กรมปศุสัตว์ ดูแลให้ความสะดวกผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ จุดลงทะเบียน กองทัพภาคที่ 1

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์