93872

พุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรี ตรวจราชการและพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม นายอวยชัย ชัยยุธโธ ผอ.กองแผนงาน นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 และน.สพ.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ และคณะข้าราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ สวนสาธารณะหนองบึงกาฬและบึงสวรรค์ จังหวัดบึงกาฬ

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์