S 36364312

17 ธันวาคม 2561 10.00น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผวจ.เชียงใหม่ ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร ประธานกรรมการบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ให้การต้อนรับ นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการตรวจเยี่ยมฟาร์มแม่พันธุ์โคนมยอดเยี่ยม โครงการผลิตพ่อพันธุ์โคนมทรอปิคอล โฮลสไตน์ ของคุณนงลักษณ์ ไชยมงคล ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โดยมี ปศข.5 ผอ.สทป. ผอ.กผส. ปศจ.ลำปาง หน.ด่านฯเชียงใหม่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ร่วมต้อนรับ

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์