S 6152216

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30น. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร (Yosothon Smart Organic Farm ) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี ผอ.ศูนย์ฯ และหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ต่างๆ มาให้การต้อนรับ

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร