25620103 1

วันที่ 3 ม.ค. 61 เวลา 07.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร - อาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด