25620108 1

วันที่ 7 ม.ค. 62 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมนายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯระดับสูง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 8 ผอ.สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัด โรคสัตว์ผอ.กองส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์ ณ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านรายละเอียด